ÚŘEDNÍCI POTŘEBUJÍ PRO PRÁCI BEZPEČÍ

Bezpečí patří v současné době k frekventovaným výrazům. Žiji v městě Brně, kde se pravidelně provádějí průzkumy veřejného mínění v oblasti vnímání pocitu bezpečí v jednotlivých městských částech i v rámci města Brna, jako celku. Jedním z důležitých hledisek je také hledání příčin, proč se někde lidé cítí bezpečně a jinde mají obavy, i když k takovým obavám zdánlivě není žádné opodstatnění. Na sklonku loňského roku mne zaměstnala zajímavá zakázka. Oslovil mne jeden úřad. Proč? Někteří lidé se v době „covidové“ a také „postcovidové“ začali chovat méně slušně (zvolila jsem jemnější termín, aby to čtenář nevzal osobně, také záměrně píši: někteří). Slovně, ale bohužel i fyzicky, začali útočit na úředníky, případně zvolili techniky vleklých obstrukcí v rámci řízení. Jakoby roušky otevřely stavidla hrubosti a neurvalosti. Styděla jsem se za Brňany, kteří se neumí chovat normálně. Přiznejme si, že přestože nemám o práci některých úředníků přehnaná očekávání, hulváti mi prostě vadí.

Oslovila jsem dva další odborníky a společně jsme analyzovali situaci a připravili kurz pro lidi, kteří dle reálných odhadů čelí cca 30 útokům na osobu ročně. Možná si teď ťukáte na čelo a říkáte si, že je to mnoho povyku PRO NIC. Není, věřte mi, protože dle charakteru činnosti a oblastí je řada pracovníků ohrožena více než jiná. A pokud byste se na situaci dívali cestou pracovních týdnů roku, více jak půlroku by každý z úředníků byl s pravidelností 1x týdně napadán. Když vezmete v potaz, že je to právě exponované pracoviště sankčního řízení, tak možná i po celý rok. A nyní pojďme ještě dál. V případě úředníka, který slouží na takovém nebo obdobném pracovišti 10 a více let, je to vysoce devastační proces, který ničí člověku psychiku i fyzické zdraví. Co s tím? Kéž by bylo možné děti i dospělé učit, jak se mají chovat, co je to zdvořilost, zdravé sebeprosazení a také co je to odpovědnost za své činy. Čtenáři je patrně jasné, že touto cestou jsme se s kolegy lektory nepustili.

V Brně tak v lednu 2022 odstartoval zbrusu nový kurz: ÚŘEDNÍK V BEZPEČÍ. Šli jsme cestou edukace úředníků a učili je schopnosti předvídat rizika. Nejedná se o tzv. malování čerta na zeď. Schopnost předvídat rizika, je prvním předpokladem, jak se řadě rizikových situací či událostí prostě vyhnout. Bezpečná komunikace a orientace ve svěřené oblasti je prvním pilířem, druhým pilířem je psychická pohoda a vyrovnanost a odolnost, aby člověk nevyskakoval na každý podnět a posledním pilířem je bezpečná kancelář, dodržování taktických bezpečnostních pravidel včetně rychlé reakční doby. A to je celé tajemství kurzu. Přidanou hodnotu tvořila strategie autorského týmu se zaměřením na odpočinek. Kurz probíhal v krásném prostředí v sepětí s přírodou, hlavně daleko od kanceláře a nechybělo drobné občerstvení včetně ovoce. S každým kurzem jsou spojeny určité finanční náklady, ale hlavní důvod, proč do tohoto projektu se mnou kolegové-lektoři šli, bylo „absolutní rozhořčení nad chováním některých občanů a pomoc lidem, kteří jsou na pokraji sil“. Jak hodnotili 3 denní kurz účastníci? Počkejte, rychle si vyhledám statistické zpracování dotazníků. Kurz se uskutečnil 4x a hodnotila se: kvalita lektorů, využitelnost v praxi, kvalita kurzu a celková spokojenost. Známkovalo se jako ve škole a součástí dotazníku byl i prostor pro slovní vyjádření. Celková spokojenost s kurzem byla hodnocena známkou 1,12 a ze slovních vyjádření bylo patrné, že podobný kurz ještě nikdy úředníci neabsolvovali. Co jsme si přečetli v dotaznících? Tak například: Zkušení praktici. Výborné zázemí, občerstvení, náplň, obsah. Povedený kurz, mohl být delší. Po čase zopakovat. 
Box byl super. 
A co se stalo? Po ukončení kurzu nás samotný management znovu kontaktoval a vznikl tak další navazující kurz: ÚŘEDNÍK V POHODĚ. Dvoudenní program je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti komunikace verbální a neverbální, ale především se věnuje oblasti zvané WELL BEING – strategie životní harmonie, pohody. Součástí zmíněné filosofie je rovněž podpora fyzického zdraví. K boxu tak přibyl ještě strečink a další informace související se zdravými zády, zdravým sezením a jak vše propojit.

Co říci závěrem? Snad jen tolik: v červnu 2021 byla v Praze zastřelena úřednice úřadu práce, v červenci následujícího roku přišla střelbou o život další úřednice, tentokrát ve Zlíně. Řadě tragédií nelze zabránit, to potvrdí každý bezpečnostní expert. Ale kvalitní výcvik úředníků může minimalizovat následky. Energetická a ekonomická krize může vést k další frustraci rizikových skupin obyvatel.
A tak jen cituji klasika: „Kdo je připraven, není zaskočen“.

Moje kurzy naleznete zde: https://veteran-ka.cz/sluzby/ .

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.