Pomůžu vám

se školením

vašich lidí

PhDr. Soňa  Svobodová, MBA      AKREDITOVANÁ LEKTORKA

(Platná akreditace: AKR00002934 ze dne 9.12. 2023, Metodické centrum CDV)

NOVINKA - TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PRO ŘIDIČE: skupinové programy pro řidiče, kterým nově zákon ukládá povinnou účast v programu (novela z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).

Termíny kurzů budou vyvěšeny na portálu Metodického centra viz QR kód viz leták.

Potřebujete-li splnit tento program, můžete mne kontaktovat: info@veteran-ka.cz 

Bezpečnost a security

NABÍDKA KURZŮ

Moderní operátor I. - kurz zaměřený na tísňové linky/call centra a dozorčí/revírní službu. ( 3/5 denní specializovaný trénink včetně analýz, s modelovými případy, v obou variantách je speciální blok zaměřený na identifikaci a skrytá rizika vyhoření). 

Cena  pro skupinu -   3 dny od 26.000 Kč/ 5 dní od 38.000 Kč    (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 14, možnost množstevní slevy).

NOVINKA  Moderní operátor II. -  pokračující kurz zaměřený na tísňové linky/call centra a dozorčí/revírní službu. ( 3 denní specializovaný trénink včetně rozboru telefonních hovorů, stavby profesionálně vedeného hovoru, nácviky, modelové případy z praxe, speciální blok zaměřený na komunikaci s občany v tíživé situaci, pod vlivem stresu, komunikace rádiová, telefonní, první kontakt s osobou na služebně).  Cena  pro skupinu -   od 26.000 Kč   (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 14, možnost množstevní slevy).

Prevence konfliktů strážníků/policistů - kurz zaměřený na hlídkovou a obchůzkovou službu, výcvik komunikace včetně analýz s nácvikem řešení (2 denní trénink). Cena pro skupinu -   od 15.000 Kč   (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 16, možnost množstevní slevy).

Mezi lidmi - kurz zaměřený na obchůzkovou službu strážníků a policistů, výcvik komunikace, video trénink, community policing a prevence extremismu v okrsku (2 denní trénink). Cena pro skupinu -   od 15.000 Kč    (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 16, možnost množstevní slevy).

Vedu tým - kurz určený pro  nižší a střední management policií, bezpečnostních sborů, který reflektuje nové trendy vedení včetně modelu radikální otevřenosti (3 denní interaktivní výcvik). Cena pro skupinu -  od 28.000 Kč   (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Kurz etiky a estetiky v policiích - přátelský kurz  pro policisty, strážníky i občanské zaměstnance zaměřený na dress code, etický kodex a komunikaci včetně prevence syndromu vyhoření (3 denní kurz se zaměřením na kulturu organizace doplněný  o vizážistu). Cena pro skupinu -   od 34.000 Kč    (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 14, možnost množstevní slevy).

Modelové situace ve výkonu policisty/strážníka - kurz zaměřený na posilování každodenních úkonů včetně spisové služby (1 denní výcvik s posílením konkrétní situace či oprávnění, dle potřeby zadavatele). Cena pro skupinu -  od 8.000 Kč                                                                                        (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 16, možnost množstevní slevy).

Minikurz prevence a tiskové práce v policii republikové/obecní - praktický kurz zaměřený na správně vedenou PR strategii, rétoriku, prezentaci, projektovou práci (3/5 denní školení - dle potřeb a rozsahu, dle zadání klienta). Cena pro skupinu -   3 dny od 26.000 Kč/ 5 dní od 40.000 Kč  (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Kurz pro APK (asistenty prevence kriminality) v obecních a městských policích - kurz připravený na klíč romským asistentům. Základy komunikačních dovedností v propojení s komunikací uvnitř i vně organizace a orientace v oprávnění dle zákona (3 denní kurz).  Cena pro skupinu -   od 24.000 Kč            (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Kurzy a tréninky na klíč klientům - dle zadání, stanoveného rozsahu a výstupních požadavků na účastníky kurzů (výstupní kompetence).  Cena  pro skupinu -   dle kalkulace a požadavku.

Foto: archiv Soni Svobodové

NAPIŠTE MI: info@veteran-ka.cz
Ráda Vám předám více informací o možnostech, kurzech a cenách. Děkuji a těším se.

Civilní sektor 

/společnosti, školy, instituce, spolky/

Nabídka kurzů

NOVINKA  Úředník v bezpečí - kurz určený pro  úředníky obcí, měst, státních institucí, kurz reflektuje na dvě skutečnosti -  nárůst verbální i nonverbální agrese klientů, tendence úředníků k pocitům nepohody či vyhoření.  Kurz pomáhá úředníkům detekovat rizikové osoby, situace  a učí je předcházet konfliktům. Vrací úředníkům radost do života pomocí relaxací a dalších technik včetně základů bezpečného chování a sebeobrany. (3 denní interaktivní výcvik včetně tělesné průpravy). V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení a pitný režim.  Cena pro skupinu -   od 41.000 Kč (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 14, možnost množstevní slevy).

NOVINKA  Úředník v pohodě - kurz určený pro  úředníky obcí, měst, státních institucí. Navazující kurz pokračuje v práci na duševní i tělesné rovnováze úředníků, představuje základy WELL BEING strategie životní harmonie, pohody.    V kurzu jsou prohlubovány znalosti a dovednosti v oblasti verbální a neverbální komunikace.  Součástí kurzu jsou relaxace, sebereflexe, fyzické aktivity směřované na jógu a strečink pro úředníky, včetně opakování základů  bezpečného postoje a chování.  (2 denní interaktivní výcvik včetně tělesné průpravy). V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení a pitný režim.  Cena pro skupinu -   od 28.000 Kč (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 14, možnost množstevní slevy).

Kurz prezentačních dovedností - kurz vhodný pro každého, kdo pravidelně vystupuje před lidmi. Jako mimořádně vhodný se výcvik osvědčil pro studenty vysokých škol (2 denní kurz zaměřený na praktický nácvik a rozvoj dovedností konkrétních účastníků včetně základních pravidel).  Cena  pro skupinu -   od 18.000 Kč (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Minikurz práce s médii - kurz vhodný pro ty, kteří spolupracují s médii a nemusí se jednat o tiskové mluvčí (2 denní kurz rozvíjející tři základní komunikační formy práce s médii - audio, video, tvorba článků včetně strategie práce s médii).   Cena pro skupinu -   od 21.000 Kč  (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Lektorský mini kurz - kurz nenahrazuje plně pedagogické minimum, nicméně obsahuje všechny potřebné informace k lektorování a výcviku (2 denní kurz se základními pravidly a principy lektoringu).  Cena  pro skupinu -   od 18.000 Kč (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Speciální nabídka: Prezentační KOMPLET - Kurz prezentačních dovedností + Minikurz práce s médii + Lektorský minikurz  - skvěle propojené stavebnicové kurzy do  5 denního bloku.  Cena pro skupinu -   od 41.000 Kč   (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu,  max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Vedu tým - kurz určený pro  nižší a střední management, kurz reflektuje nové trendy a vrací manažery zpět k základům dobrých a poctivých vztahů k lidem, včetně modelu radikální otevřenosti (3 denní interaktivní výcvik).  Cena pro skupinu -   od 28.000 Kč (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 12, možnost množstevní slevy).

Kurz etiky, estetiky a komunikace - přátelský kurz zaměřený na dress code, etický kodex a komunikaci včetně prevence syndromu vyhoření (3 denní kurz se zaměřením na kulturu organizace doplněný i vizážisty).  Cena pro skupinu -   od 34.000 Kč      (vč. DPH, bez nákladů na dopravu, ubytování, stravu, max. počet účastníků 14, možnost množstevní slevy).

Kurzy a tréninky na klíč klientům - dle zadání, stanoveného rozsahu a výstupních požadavků na účastníky kurzů (výstupní kompetence). Cena pro skupinu -   dle kalkulace a požadavku.

 

 

NAPIŠTE MI: info@veteran-ka.cz
Ráda Vám předám více informací o projektech, kurzech a cenách. Děkuji a těším se.

NOVINKA !                 

PREVENCE HROU + ANNA + ADAM + ARNY + ALČA+ALAN  

/didaktické pomůcky MŠ a ZŠ, lékaře, skupiny dobrovolných hasičů, ZZS, volnočasová centra, KVV AČR/   

Cíl projektu:

Pojďme společně cestou zábavné rozvojové hry formovat zdravé postoje dětí k bezpečnostním a ozbrojeným sborům a dejme šanci kvalitní edukaci dětí v oblasti prevence kriminality, prevence v dopravě, úrazů, branné připravenosti a prevence protipožární za pomoci pěti speciálních figurek.

Cena celého projektu je 30 000 Kč 

V ceně je:  5 figurek, metodická příručka s tématy lekcí v souladu s RVP pro MŠ, zácviková beseda, doprava po celé ČR zdarma.

Ceny figurek jsou různé, v návaznosti na materiálové vzorování, které odráží reálné uniformy.

DOPRAVNÍ POLICISTA ADAM: 5300 KČ + poštovné

POŘÁDKOVÁ POLICISTKA ANNA: 5000 KČ + poštovné

VOJÁK ARMÁDY ARNY: 5000 KČ + poštovné

LÉKAŘKA/ZÁCHRANÁŘKA ZZS ALČA: 5300 KČ + poštovné

HASIČ ALAN V ZÁSAHOVÉ UNIFORMĚ: 5600 KČ + poštovné

Ceny jsou včetně DPH.

Nákupem celé sady získáte besedu v hodnotě 5000 Kč, metodickou příručku v hodnotě 600 Kč a náklady na dopravu materiálu včetně lektoringu po celé ČR zdarma.

   

Přednášky pro

  • ZŠ + MŠ: bezpečnost, prevence, doprava, trestní odpovědnost, měkké cíle, IZS.
  • Senioři: bezpečnost, dopravní bezpečnost, IZS, kyber prevence,  psychologie vztahů, komunikace, well being, jemná jóga.
  • Spolky, obce: vybraná témata - bezpečnost, komunikace, mind fulness (jóga), krizová komunikace, prevence kriminality, prevence v dopravě, akce pro veřejnost.
  • Ceny dle počtu hodin, tématu a dopravy do místa:   od 4000 Kč. 
  •  
  • Foto: archiv Soni Svobodové                                        (MP Brno, Senior akademie 2023)

Konzultace a poradenství

- komunikační dovednosti v praxi,

- public relations,

- moje vlastní bezpečnost,

- domácí násilí a prevence,

- prevence kriminality,

- jak se připravit z civilu do policie,

- policejní kariéra, vzdělání, benefity,

- jak se připravit na roli veterána.

Cena -   700 Kč/  45 minut

(vč. DPH, lze realizovat telefonicky, cestou WhatsApp komunikace, nebo písemně emailem, dopisem, WhatsApp a nebo Messenger).

Foto: archiv Soni Svobodové

Reference: S PhDr. Soňou Svobodovou MBA má Odbor profesní přípravy a vzdělávání MP Brno (dále jen OPPV MP Brno) mnohaleté výborné zkušenosti v oblasti vzdělávání strážníků, čekatelů a dalších zaměstnanců. Realizace jejich školení je vždy na velmi vysoké a profesionální úrovni, má dynamický a vysoce kreativní průběh, což je důsledek především jejího pracovního zaměření, zařazení a mnohaletými zkušenostmi, získanými při práci u PČR. OPPV MP Brno u PhDr. Svobodové MBA vysoce oceňuje používané moderní a především reálné metody a formy její práce, schopnosti individuálního přístupu k různorodosti pracovních skupin, které jí jako zaměstnavatel k vzdělávacím akcím svěřuje, vrozené improvizace v problémových situacích, pedagogickému taktu a prakticky stálému sympatickému úsměvu, který provází její výklad a má velmi pozitivní vliv na účastníky kurzů. PhDr. Soňa Svobodová MBA je schopna bez sebemenších problémů pracovat se skupinou nejen dlouholetých a zkušených strážníků, ale také se začátečníky – čekateli a civilními zaměstnanci organizace, což vyžaduje maximálně možný vysoký stupeň její kreativity, přičemž OPPV MP Brno požaduje především kurzy tzv. „na míru“. V tuto chvíli je zřejmě vhodné uvést alespoň některé z nich, tedy: Senior akademie, Moderní operátor, Asertivita a další, v současnosti se připravuje kurz pro vedoucí pracovníky: Vedu tým. OPPV MP Brno může tedy s plnou odpovědností doporučit realizaci jejich kurzů dalším organizacím, neboť za dobu více jak 10 let spolupráce nezbývá než konstatovat, že PhDr. Soňa Svobodová MBA neumí dělat svoji práci jinak, než výborně.
PaedDr. Bc. Milan Svobodavedoucí Odboru profesní přípravy a vzdělávání MP Brno

Člověk je firemním bohatstvím...