CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ…

Termín prevence znamená „předcházení“. Setkáváme se s prevencí kriminality, prevencí v dopravě, prevencí zubního kazu, prevencí úrazů,… Zubní lékař vám připomíná, že děti si musí čistit zuby od malička, jen tak vytvoříme trvalý návyk a zabráníme kazivosti v dětském věku. Na prevenci kriminality a další rizikové jevy se policie zaměřuje především na prvním a druhém stupni základních škol. Argumenty jsou zcela zřejmé: Policie ČR se soustředí především na sekundární prevenci a prevence primární bývá v rukou rodiny, školy a mimoškolních klubů a kroužků pro děti a mládež. V mnoha směrech lze s tímto členěním i souhlasit. V současné době je oblast primární prevence patologických jevů, prevence kriminality i prevence v dopravě u předškolních dětí je disciplínou poměrně náročnou, když vezmeme v úvahu naplnění rámcových vzdělávacích programů. Určitě nic nezkazí rodiče, prarodiče a pedagogové, půjdou-li dětem předškolního věku příkladem nejen v dopravě, ale také obecně v oblastech bezpečnosti. Vedení odborných besed v mateřských školách by však nemělo být svěřeno jen tak nahodile, ledaskomu, kdo se nabídne, že lekci zdarma pro školku zrealizuje. Zaujmout děti od 3 let a soustředit jejich pozornost na témata bezpečnosti vyžaduje skutečný lektorský um. Současně se očekává, že takový lektor bude disponovat i odbornými znalostmi a v neposlední řadě by měl být součástí lekce i kvalitní podpůrný materiál pro lepší vizualizaci a fixaci daných témat. Děti si neuvěřitelně dobře vybavují pravidla, která bývají spojena s pozitivním zážitkem. Také lépe udrží pozornost, pokud věnujete pedagogické přípravě preventivní lekce invenci a humor ve spojení s příběhem. Efekt se zvyšuje a děti si látku fixují ve své paměti. Je-li součástí takové lekce rovněž nácvik a využití haptiky, děti si informace odnášejí do života a základní škola již jen prohlubuje získané znalosti a dovednosti z mateřské školky. Začala jsem úslovím, které nám opakovaly babičky, paní učitelky a maminky: „Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš“. A tak je to i s prevencí. Projekt „PREVENCE HROU + ANNA + ADAM + ARNY“, který má ambici pomáhat pedagožkám ve školkách vést si lekce ve školkách za pomoci figurek se v roce 2023 rozšířil o další dvě figurky (loutky) nesoucí jména: ALČA + ALAN (lékařka a hasič). Integrovaný záchranný systém je tedy kompletní a mým úkolem je v tomto roce připravit rozšířené vydání publikace „PREVENCE HROU“. Publikace je součástí projektu a pedagogové z mateřských a základních škol naleznou podpůrné scénáře splňující kritéria rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Věřím, že pomocné scénáře pomohou pedagogům ve školkách a školách vést lekce odborně správně, formou hravou, zábavnou, inspirativní a hlavně s vysokou efektivitou fixace informací. Pokud projekt figurek pomůže ročně zachránit 1 předškolní dítě od úrazů spojených s dopravou, případně pomůže ochránit děti před úrazy, riziky a nástrahami, splnily figurky očekávání. Tyto didaktické pomůcky prokazatelně zvyšují udržení pozornosti a k tomu je s nimi prostě legrace. A závěrem mávám panu J. A. Komenskému a souhlasím s přístupem: škola hrou. A byť se to jeví jako samozřejmost, dodávám k tomu: ŠKOLKY TAKÉ…

Komentáře
  1. Rastislav Colon napsal:

    Skvělé

  2. Julie Nováková Zelená napsal:

    Smysluplný projekt, prevence je nejdůležitější ve všech oblastech.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.